a60d5f414299

Около 74 на сто от българските ученици изучават по два и повече чужди езика, което ни поставя доста напред по този показател, който средно за ЕС е 50.6 на сто. Това сочи анализ на Евростат за изучаването на чужди езици в образователните системи на страните-членки на ЕС.

Около 90 на сто от учениците в българското средно образование са изучавали английски език през 2012 година. Близо 34 на сто от учениците са изучавали немски език, а едва 13 на сто са предпочели изучаването на френски, отчитат данните на европейската статистика, цитирани от БТА.

Така например най-ниско регистрирани данни за изучаването на два или повече езика е отчетено в иначе известната с туризма си Гърция – едва 3.5 на сто. Следват Великобритания – 4.4 на сто, Португалия, 5.3 на сто и Ирландия – 7.6 на сто.

Най-високи са показателите в Люксембург и Белгия, където обаче и официалните езици са повече от един.

Както и в България, най-масово в страните на ЕС се изучава английски. В Малта и Кипър всички ученици от началния и средния курс изучават задължително езика на Шекспир. С висока степен над 99 на сто английският е задължителен и в образователните системи на Лихтенщайн, Норвегия, Австрия, Испания, Италия, Полша, Хърватия, Франция.