Участниците по време на състезанието.
Участниците по време на състезанието.
Участниците по време на състезанието.

Националната търговска гимназия в Пловдив зае първо място в отборното класиране на ХVІI Национален конкурс по счетоводство за средношколци, организиран от Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл”, списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения” и Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

Христина Стоева от 12 „г“ клас спечели първо място, а Виктория Лисова от 12 „в“ клас зае второ място. Есин Мехмед от 12 „г“ клас се класира 11-и. Според регламента на конкурса на Христина и Виктория се признава оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство, поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол”.

Преподавателят на зрелостници – Димитър Тенев, също бе отличен, след като се оказа на първо място сред участвалите педагози.