МОН разпредели допълнителните 15,4 млн. за справяне с коронавируса в образователната система

723 996 лева ще получат детските градини и училища в Пловдив за борба с пандемията. Министерството на образованието и науката разпредели допълнително 15,4 млн. лв. към бюджетите на образователните институции за 2021 г. Миналата седмица средствата бяха одобрени от Министерския съвет като подкрепа за справяне с пандемията в училищата, детските градини и центровете за специална образователна подкрепа и за подкрепа за личностното развитие.

Общините получават 13 691 607 лв. за общинските училища, градини и центрове. Ето по колко се падат на останалите общини от Пловдивска област:

Асеновград – 113 300 лева

Брезово – 12 447 лева

Калояново – 15 686 лева

Карлово – 91 515 лева

Кричим – 14 203 лева

Лъки – 3 221 лева

„Марица“ – 54 510 лева

Перущица- 10 486 лева

Първомай – 48 523 лева

Раковски – 59 287 лева

„Родопи“ – 43 415 лева

Садово – 30 524 лева

Стамболийски – 34 487 лева

Съединение – 12 679 лева

Хисар – 18 859 лева

Куклен – 11 645 лева

Сопот – 16 404 лева

Освен на общините средства се превеждат на няколко министерства за държавните училища, които са на тяхно подчинение. На Министерството на младежта и спорта се отпускат 52 466 лева, а на Министерството на културата – 158 772 лева. За Министерството на образованието и науката са предвидени 1 497 155 лева.

Сумите са определени по два критерия – брой паралелки или групи и брой ученици или деца в съответната образователна институция.

Допълнителните средства трябва да се използват за противоепидемични мерки, включително за тестване на персонала без „зелен сертификат“ с бързи антигенни тестове, както и за допълнителни възнаграждения на учители и непедагогически специалисти, които участват в тестването на децата.