В изследването на синдикат „Образование“ са участвали 4574 учители, директори и учители

72,8% от работещите в системата на образованието определят административната тежест като най-тежкото бреме в ежедневната работа. Това показва национално допитване на синдикат „Образование“, свързано със Закона за предучилищното и училищно образование. Целта е да се определи кои национални политики и практики имат нужда от промяна.

Изследването е направено сред 4575 души: учители – 88.4%, директори – 3.9%, родители и заинтересовани – 7.7%. Резултатите от ще бъде бъдат представени на министъра на образованието и политическите партии, участващи в 48 Народно събрание.

Възрастовата група на участниците кореспондира с високата средна възраст на българските учители: от 45 до 55 години – 38,3 %; от 55 до 60 години – 22,3 %; от 35 до 45 години – 21 %; до 35 години – 10,6 % и над 60 г. – 7,8%.

74% смятат, че незабавно трябва да се променят много от образователните наредби. А 64.3% настояват да се сведе до минимум практиката да се изискват идентични информации от МОН и РУО.

Да се премахнат многобройните платформи, които следват всяка дейност и проект от МОН и да се ползва единна електронна платформа, предлагат 61% от участниците в допитването. Учителите настояват за свобода на избора на платформи, без ограниченията на ИКТ дирекцията към МОН. Според 37 на сто трябва да се промени процедурата за налагане на санкции към учениците.

Сред другите предложения са да не се изискват справки и информация, налични в НЕИСПУО, педагогическите специалисти да бъдат освободени от училищни комисии, за които нямат  експертиза – изисквания на Гражданска защита, МВР, МЗ и РЗИ, Отделите за закрила на детето, да се намали драстично отчетът, свързан с децата със СОП.

52% от участниците са на мнение, че държавните грижи за педагозите, трябва да бъдат в посока създаване на работещи компенсаторни механизми по европейска и световна практика. 37,3% пък смятат, че от особена важност е безусловното ползване на добавката от УПФ, която са формирали с лични вноски през трудовата си дейност.

Съюзът на работодателите

Рязка промяна в образователната система, свързана с освобождаване на учебните програми от излишни факти, промяна във формата на изпитите и повече свобода за учителите. Това са само част от предложенията на председателя на Съюза на работодателите в системата на народната просвета Диян Стаматова към бъдещия редовен образователен министър. В свой пост в социалните мрежи Стаматов отправи 10 искания от името на директори, като тези реформи според него биха извели на нова образователна писта.