Учениците, основно от малцинствата, не са подали никъде документи, за да продължат обучението си след завършване на основно образование

Регионалното управление на образованието прати писма на кметовете за съдействие

640-420-nagrazhdavat-najdobrite-uchastnici-v-uchenicheskata-kampaniia-gramotni-li-sme

700 седмокласници от Пловдивска област са в риск да отпаднат от училище. Това е приблизителният брой на децата,  които не са подали документи никъде, за да продължат образованието си, сочат данните на Регионалното управление по образование. Имената им не фигурират в списъците за първо и второ класиране в паралелките от държавния план-прием. От тази година, според новия закон, основно образование се завършва в 7 клас. Учениците, предимно от малцинствата, губят всякакво желание да продължат обучението си, след като вземат документ за основно, показва справка от училищата в региона.

Началникът на Регионалното управление Иванка Киркова е изпратила писма до всички кметове на общини от областта, за да окажат съдействие на директорите в издирването и убеждаването на децата, тъй като образованието до навършване на 16 години е задължително.

Депешата към директорите е да предприемат мерки и да установят причините, поради които учениците не са участвали в класирането и да окажат съдействие на родителите, ако е необходимо, за да подадат заявления на третия етап – 11-13 юли.  Целта е да не се допуска отпадане от училищната система.

Сред най-проблемните селищата са Розино, Кърнаре, Стряма, Цалапица, Богданица, Болярци, Стрелци, Боянци. Сериозен е броят на неподалите заявления от ОУ „Хр. Смирненски” в Брезово, СУ „Иван Вазов” в Сопот, карловското ОУ „Райно Попович”.

Трима са учениците под въпрос в ОУ „Христо Ботев” в Дълго поле. Директорът Стойна Делчева обясни, че едно от момчетата се е задомило и категорично отказва да продължи училище. Другите двама обещали да се запишат, но до момента не са се явили, затова започват да ги издирват, въпреки че трудно се справяли с уроците. Делчева вече се е срещала с кмета на община Калояново, на чиято територия се намира училището, за да търси съдействие. Той обещал да разговаря с кметовете на съседните села. Училището става обединено и ще обучава до 10 клас.

Проблемни сред пловдивските училища са ОУ „Гео Милев”, ОУ „Димчо Дебелянов”, ОУ „Панайот Волов”, където са основно деца от малцинствата. Преди броени дни ОУ „Пенчо Славейков” е получило разрешение от МОН децата с прием по Рамкова програма А да продължат образованието си по стария закон. Това са приетите след 6 клас, които се обучават за професия. Това решава проблема с четирите паралелки седмокласници, които продължават в 8 клас на същото училище.

По Рамкова програма А имат прием също СУ „Найден Геров” и училището в Калековец.

Министерски съвет одобри вчера механизъм за взаимодействие между институциите, който предвижда формирането на специални екипи за издирване и пращане на децата в училище, индивидуална подкрепа, а при нужда – санкции и лишаване от помощи на тези, които не пускат малчуганите си в клас.

Във всяко населено място с училище до 20 август трябва да бъдат сформирани тези екипи, които да осигурят записването на всички деца в детска градина и училище. В тях ще участват представители на РУО, на детски и учебни заведения, на общините, службите за социално подпомагане и дирекциите на МВР. Ако се налага, в населените места, където няма ресурс, ще бъдат командировани служители от друго място. Екипите ще бъдат утвърждавани от началниците на РУО. Тяхно задължение е да установят и за кои деца съществува риск да напуснат образователната система, както и да се предприемат мерки за допълнителна подкрепа.

По информация на ГРАО до 31 август кметовете на общини трябва да изготвят списък на децата, които е трябвало още миналата година да тръгнат на градина или училище, но не са били записани. Екипите ще посещават домовете им и ще разговарят с родителите. За убеждаването им ще бъдат привлечени медиатори и местните общности. Събраната информация ще бъде предоставяна на кметовете на общините, за да санкционират нарушението на Закона за предучилищно и училищно образование. Ако някои от децата не са открити на адресите си, ще се търси съдействие от управленията на МВР.