Вузът запълни 81% от бройките на трето класиране, изцяло заети са машинното инженерство, биотехнологиите и химическите науки

70 на сто от местата за „Физически науки“ и „Математика“ в Пловдивския университет остават незаети, сочат резултатите от трето класиране. Само 20% са заетите бройки и за „Теология“. При първите две направления тенденцията е национална и плашеща вече повече от 10 години. Намалелият интерес към теологията е изненадващ, макар че и малкото приети кандидати тази година са пълни отличници, подобно на всички останали възпитаници на специалността от предишни години.

Местата по държавна поръчка в ПУ след второ класиране са запълнени до 81.83%, съобщи зам.-ректорът доц. Мария Стоянова. Така общият брой на записаните до момента нови студенти след първо и второ класиране става 2657 души по държавна поръчка и 170 за платено обучение. Процентът е сходен с миналогодишния, когато към този етап бяха запълнени почти 86% от местата.

Днес висшето училище обявява третото си класиране, а срокът за записване на приетите по него е от 25 до 27 юли включително.

Към момента в редовна форма  изцяло са запълнени местата в напревление „Химически науки“, в „Машинно инженерство“, „Биотехнологии“  и „Изобразително изкуство“.

С единични места са „Психология“ – 93,75%, „Право“ – 93,08%, „Икономика“ – 90,91%, „Социология, антропология и науки за културата“ – 88,24%. В редовна форма от хуманитарното направление с най-много заети места е „Филология“ – 90,72%, следвана от „История и антропология“ – 71,79%. При педагогическите науки изпълнението на акредитирания държавен прием след второ класиране е до 86,28% за „Педагогика“ и до 77,54% за „Педгогика на обучението по…“.

Традиционно голям е процентът на записаните в специалностите от професионалните направления „Информатика и компютърни науки“ – 88,06%, и „Биологически науки“ – 75,56%. В 80 на сто са заетите места и в „Комуникационна и компютърна техника“ – 79,14%.

Запълнени са 92,86% от местата в направление „Музикално и танцово изкуство“.

В задочна форма на обучение тенденцията е малко по-различна. Там изцяло са заети местата в направления „Администрация и управление“ и „Икономика“. В „Психология“ – задочно са заети 96 на сто от акредитираните бройки, до 90% са записаните студенти в „Педагогика“ и „Право“. Достигнала е 82,86% заетостта на бройките в „Информатика и компютърни науки“, а във „Филология“ и „Педагогика на обучението по…“ – съответно 78% и 76,92%.

Доц. Стоянова припомни, че  за специалността „Актьорство за драматичен театър“ от област „Театрално и филмово изкуство“ изпитите по дългогодишна традиция на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведат през септември в три кръга, в три последователни дни. Тази година определените дати са 10, 11 и 12 септември.