Студенти и докторанти участват в двудневна конференция на Филологическия факултет на ПУ и Съюза на учените

Media-76090-pic

Двудневна научна конференция за студенти и докторанти с международно участие започва утре – 11 май, в Пловдив. Мотото на форума е „Пътят на словото – идеи, идеали, утопии“. В конференцията ще участват над 70 млади филолози – бакалаври, магистри и докторанти. Те са представители на ПУ „Паисий Хилендарски“, СУ „Св. Климент Охридски“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Института за български език и Института за литература при Българската академия на науките, Нов български университет, Медицинския университет – Пловдив. Чуждестранното участие е от Сърбия и Пакистан.

В Секцията по езикознание присъстват доклади с различна тематика – върху граматичните особености на българския език – морфология и синтаксис, разгледани като персонални явления на българската граматична система, както и в сравнителен или в съпоставителен план. Популярното в съвременността понятие „езикова картина на света“, значението на фразеологизмите, метафори с първи компонент „зоо“ в българския и английския език, словоредът на въпросителното изказване в разговорната реч, проблемът за вътрешната форма на заемката „селфи“ са само част от езиковедските въпроси.

Светът на възрожденеца и възрожденският човек като възприемател на новото,  културният шок и опитването на света в Алековото „До Чикаго и назад“, физиологията на града във Вазовия разказ „Кардашев на лов”, егоистичният „аз“ в лириката на Кирил Христов, безвремието на балканския човек у Иво Андрич и Йордан Радичков, граници на съзнанието в поезията на Александър Геров, движението от журналистика към литература и влиянието на журналистическата работа върху художественото писане са сред темите в литературоведската секция.

Мотото „Пътят на словото – идеи, идеали, утопии“ е посветено на 120 години от смъртта на Алеко Константинов. По повод годишнината студенти от специалността „Актьорство за драматичен театър“ в ПУ от класа на доц. Иван Налбантов ще изпълнят откъс от пиесата на Руси Божанов „Щастливеца иде“.

Национално жури по езикознание и литературознание ще оценява текстовете на участниците.

Съпътстваща инициатива е постерната изложба „Граматиката като свободно изкуство. Автори на графиките са студенти, дипломанти и докторанти към Катедрата по български език на ПУ.