Най-много ще получи ЕГ „Пловдив” – по 70 лева на ученик, което са целеви средства за стипендии

Media-41197-pic

Седем училища от Пловдивско попаднаха в списъка на гимназиите, които ще получат бонуси за постигнати висок  успех. Министерството на образованието и науката отпуска допълнителни средства на 94 училища от цялата страна за постигнати много добри образователни резултати. Парите се предоставят на основание на правителствено постановление от 2013 година за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

Средствата са целеви за изплащане на стипендии на учениците в гимназиален етап, т.е. от IX до XII клас. Училищните ръководства ще трябва да разработят критериите, според които ще се разпределят стипендиите.

Училищата са разпределени в 7 групи в зависимост от средните резултати, които са постигнали на държавните зрелостни изпити за последните пет години.

Най-много средства ще получи ЕГ „Пловдив”, която е с общ успех над 5.50. Гимназията попада в четвърта група, където на всеки ученик се падат допълнително по 70 лева. В трета група с по 50 лева на ученик са ЕГ „Иван Вазов”, Френската, Математическата, Хуманитарната и Търговската гимназия. Карловското СОУ „Васил Левски” влиза в първа група, което е равно на 20 лева отгоре за ученик.