Най-много – по 75 лева на ученик, взима ЕГ „Пловдив”, останалите шест училища получават по 55 лева. По 25 се дават на карловското СУ „Васил Левски”

DSCF1487

Седем училища от Пловдивско попаднаха в списъка на гимназиите, които ще получат бонуси за постигнат висок успех на държавните зрелостни изпити. Министерският съвет одобри допълнителни трансфери от бюджета на МОН по бюджетите на общините в размер на 1 561 475 лева. Средствата се осигуряват за стипендии за образователни резултати на учениците от 9. до 12. клас. Целта е да се даде възможност на най-добре представилите се на матурите училища да повишават още качеството на обучение. Училищните ръководства трябва да разработят критериите, според които ще се разпределят стипендиите.

Училищата са разпределени в 7 групи в зависимост от средните резултати, които са постигнали на държавните зрелостни изпити за последните пет години.

Най-много средства ще получи ЕГ „Пловдив”, която е с общ успех 5.53. Гимназията, която е първа в областта по успех и на десето място в страната, попада в четвърта група, където на всеки ученик се падат допълнително по 75 лева.  В трета група с по 55 лева на ученик са ЕГ „Иван Вазов” – 5.48, Френската – 5.07, Математическата – 5.09, Хуманитарната – 5.03 и Търговската гимназия със среден успех 5.23.

Карловското СУ „Васил Левски” влиза в първа група, което е равно на 25 лева отгоре за ученик.