Ученици от 14 до 18 години от училищата по изкуства взеха участие в конкурса, 11-класничка от НХГ „Цанко Лавренов“ спечели първа награда

69 гимназисти се включиха в шестия национален ученически конкурс “Плакат-Костадин Отонов”, организиран от Национална художествена гимназия “Цанко Лавренов” и Министерство на културата. Темата на творческото състезание е “Държава. Право. Личност”. Съорганизатори са Районна, Окръжна и Апелативна прокуратура – Пловдив.

В конкурса участваха 69 плаката на млади дарования от училищата по изкуствата към Министерството на културата: НХГ „Цанко Лавренов“-Пловдив, НПГИ „Св. Лука“-София, НУМСИ “Панчо Владигеров”-Бургас, НУПИД “Академик Дечко Узунов”-Казанлък, НУПИ „Проф. Венко Колев”-Троян, НХГ „Димитър Добрович” – Сливен, Професионална гимназия за приложни изкуства-Смолян, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография-София и НУИ “Проф. Веселин Стоянов”-Русе. Те бяха оценявани за оригиналност на мислене, цветова култура и индивидуалност, работа със специализирани програми за графика и дизайн, както и рисуване на ръка, представяне на интересни плакатни решения. Комисията присъди десет награди. Класираните на първо, второ и трето място ще получат стипендии при условията и по реда на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

146 точки събра 11-класничката от Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ Александра Янкова, което й донесе първа награда. Втората награда бе присъдена на Катерина Калчева, 11 клас, НХГ „Димитър Добрович”, а третата – на зрелостничката Владимира Костова, 12 клас, НУПИ „Проф. Венко Колев”.

Всички конкурсни плакати са публикувани в сайта на НХГ:

https://nhglavrenov.bg/bg/konkurs-plakat/finalni-rezultati-2023