Директорите ще получават минимум 825 лева от началото на 2017 годинаслед договорка между социалните партньори и МОН

20161202_114400

Най-ниската учителска заплата става 660 лева от 1 януари. За увеличението се договориха синдикатите, сдруженията на работодателите в средното образование и МОН. Завишението на минималните основни заплати влиза в сила от началото на средващата година. Старши учител или старши възпитател ще взимат минимално 688 лева,а главен учител или главен възпитател – 726 лв.

Директорите на училища, детски градини или обслужващи звена ще получават най-малко по 825, а зам.-директорите – 770 лева.

Средствата от 100 млн. лв., получени в резултат на увеличението на стандартите за делегираните от държавата дейности по образование, се разходват само и единствено за увеличение на индивидуалните работни заплати на заетите в системата на предучилищното и училищно образование и разходите за персонала – осигурителни вноски диференцирано заплащане, уточняват от образователния синдикат на „Подкрепа”.

Увеличението на работните заплати на педагогическите специалисти, които са достигнали минималните прагове, трябва да бъде с не по малко от 8%.

Средствата от 26 млн. лева по РМС 304 от април 2016 година ще се използват за увеличение на работните заплати на непедагогическия персонал. Минималната работна заплата става 460 лева от 1 януари. Обслужващият персонал фигурира и в КТД.

Длъжностите „помощник-възпитател“ и „помощник-готвач“ ще получат не по малко от 105% от минималната работна заплата, а библиотекари, счетоводители и главни счетоводители – не по-малко от 125%, уточняват синдикатите.

Лекторският час се увеличава с общо 20% или, както следва, с 5.50 от 1 януари и с 6 лева от 1 октомври 2017г.