Изпитите ще се проведат н 141 училища в Пловдив и областта, служебните бележки за допускане вече са раздадени

6200 седмокласници от Пловдив и областта трябва да се явят на национално външно оценяване, показват данните на Регионално управление на образованието. Утре е НВО по български език и литература, а на 16. юни – по математика. За двата изпита са ангажирани 1864 квестори, които ще следят за реда в 545 зали на 141 училища. 188 ученици са пожелали да се явят на НВО по чужд език на 14. юни. Всички са посочили английски език, като тестовите задачи са за ниво А2. Изпитът ще се проведе в 24 зали на 18 училища.

Изпитите започват в 9 часа. Учениците трябва да са сградата на училището не по-късно от 30 минути преди началото и да носят служебна бележка за допускане, която вече трябва да са получили от класните ръководители, лична или ученическа карта. За всеки седмокласник има персонално работно място, обозначено с етикет с името му. Мобилните устройства се оставят на видно място в изпитната зала. Всички пишат с черна химикалка, а по математика могат да използват молив и гума.

Тестът по български ще се състои от 26 задачи. От тях 18 въпроса са затворени и включват избор от четири възможности за отговор. Има 6 задачи с кратък свободен отговор и една с разширен свободен отговор. Последната задача е преразказ на неизучаван художествен текст.

По математика седмокласниците трябва да решат 23 задачи. 18 от тях изискват посочване на един верен отговор от четири възможни. Две са с кратък свободен, а три задачи изискват разширен свободен отговор.

Времето за работа по първа част е 60 минути (за учениците със СОП с 30 минути повече), а за втора – 90 минути (за ученици със СОП с 50 минути повече). След приключване на времето за работа по втора част, ученикът оставя свитъка за белова в индивидуален плик, без да го запечатва. Изпитните материали, в това число математическите формули, и листовете за чернова не се поставят и засекретяват в индивидуалния плик и няма да бъдат проверявани.

За шеста поредна година Пловдив залага повече професионални паралелки в гимназиите, отколкото профилирани – 64.8 срещу 35.2 на сто, което значи 153:83. 133.5 са в STEM профили и професии. Дуалните паралелки са малко повече от миналата година – 16.5.

От тази година кандидат-гимназистите ще подреждат желанията си в първи, трети и четвърти етап на класиранията. Целта на въвеждането на четвърти етап е максимално да се намали броят на неприетите и незаписани след трето класиране ученици и да създаде условия за по-малко закрити паралелки.