До края на юли директорите трябва да изпратят данни в РУО каква е причината за неучастие в класирането

619 седмокласници не са подали документи за прием в гимназиите на първо класиране. Това показват данните на Регионалното управление на образованието. Припомняме, че в класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили основно образование в годината на кандидатстване. Тези, които не са се явили на НВО по български език и по математика също имат право да кандидатстват, като резултатът от тестовете по двата предмета при балообразуването се приема за 0 точки.

До края на юли директорите на училищата, в които учениците са се е обучавали в 7 клас през настоящата година, трябва да изпратят информация в Регионалното управление на образованието за всеки от списъка на неучаствалите в първо класиране. От тях се иска да посочат причините –  дали ученикът е оставен на поправителни изпити или е в чужбина, дари продължава образованието си в училище извън област Пловдив или в училище към министерството на културата или министерството на младежта и спорта.

При отказ на ученика или родителя за продължаване на образованието в 8 клас, призивът към директорите е да ги мотивират детето да не отпада от системата, ако е завършило успешно основно образование, и да подаде заявление за участие в трето класиране. Срокът е от 24 до 27 юли. Кметовете на общини също имат задължение да съдействат.

Дейностите по провеждане на втора поправителна сесия за учебната 2019/2020 г. за седмокласниците със слаби годишни оценки и по издаване на свидетелство за основно образование на положилите ги успешно, следва да приключат до 1 септември, уточняват от РУО. Целта е да се гарантира правото на всеки ученик да участва в приема, който приключва на 10 септември.

Припомняме, че тазгодишните седмокласници са 5748, като 5380 се явиха на национално външно оценяване. Местата, утвърдени в държавния план-прием, са 5746.