617 деца взеха участие в текущото класиране за прием в детските градини и яслите, но в списъците на приетите попаднаха едва 108. От тях най-много са децата на яслена възраст – 407. За първа възрастова група заявления за участие са подадени за 86 деца, за втора – 84, за трета – 34 и за четвърта група – за 6 деца.

За класирането бяха обявени общо 217 свободни места, като 62 от тях за децата в яслена възраст, 53 – за първа, 47 – за втора група, 20 – за трета и 35 места за четвърта група.

Приетите следва да се запишат при директорите на детските градини и ясли до 1 февруари.

Следващото текущо класиране е на 15 февруари. Свободните места ще бъдат обявени до 2 февруари. Препоръката към родителите е да се съобразяват с обявените свободни места при подаване на заявления за кандидатстване, за да увеличат шанса си за прием. Към секцията със свободните места по възрастови групи има текуща информация за броя на подадените молби за съответното класиране.

В срок до 21 март ще бъдат обявени свободните места за първото основно класиране (12 май) за прием на родените през 2019 г. – за новите първи възрастови групи за учебната 2022/2023 година. След тази дата ще стартира подаването на заявления за кандидатстване за него. Данните в подадените заявления следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията.

Повече информация може да бъде намерена на страницата на системата за прием на адрес dz-priem.plovdiv.bg.