539 ученици ще се явяват на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация като втора матура

600 кандидати от Пловдив и областта са допуснати на матурата по български език и литература утре, показва справка на Регионалното управление на образованието. Недопуснатите са 17, като една част не са успели да вземат поправителните изпити, а други изобщо не са се явили. ДЗИ ще се проведе от 8,30 часа на 25 август в 52 училища от областта.

207 са желаещите за втори задължителен зрелостен изпит, сред които има не само 12-класници, но и завършили предходни години. Най-много са посочили биология – 54, и  английски език (ниво В2) – 50. Недопуснатите са само шестима. Матурата ще се състои на 26 август в 20 училища центрове.

539 зрелостници ще се явяват на държавен изпит за професионална квалификация като втора матура. Някои от тях са взели теоретичната част и ще се явяват само на практика. 17 не са допуснати.

За 29 август са планирани матурите по желание по шест предмета. На тях ще се явяват 94 ученици, само един е недопуснат.

На матури през август имат право да се явят зрелостници, които не са били допуснати до тях на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка на редовната дата.

Зрелостниците трябва да пишат с черна химикалка, а за матурата по математика да си носят линия, пергел, триъгълник, молив, гума. Те трябва да са заели местата си най-късно в 8 часа, за да им бъде проведен инструктаж. Мобилните устройства и смарт часовници се поставят в предварително подготвен и надписан от училището плик.

Максималният брой точки на матурите е 100, като от тази година изпитът се смята за издържан при минимум 30 точки.