Като най-успешна до момента се възприема дигитализацията на образованието, сочи проучване на „Алфа Рисърч“

Училището трябва не само да образова, а и да възпитава. Според проучване на Алфа Рисърч 66% от пълнолетните българи подкрепят тази теза. Това разбиране доминира във всички социални групи, независимо от социалния и материален статус на анкетираните, съощават от агенцията. Допитването е направено през декември 2018 г. чрез пряко интервю по домовете сред 1027 пълнолетни.

На въпрос “Как да възпитава училището?” най-голяма част от българите (35%) смятат, че децата се учат най-вече от личното поведение и пример. Което обаче означава от примера на учители, но и на родители, роднини, публични личности.

28% са на мнение, че не толкова училището, колкото широката социална среда – социалните отношения, ценностите, моделите на успех в обществото, са онези, които възпитават и които могат да подкрепят, или напротив, да действат в разрез с усилията на училището. Което пък отваря големия дебат за справедливостта, морала и меритокрацията в обществото ни.

Според 27% дисциплината е тази, която възпитава и когато учителите не знаят как да я постигнат, това намалява резултата от техните усилия. 8% отдават водеща роля на книгите, филмите, изкуството.

Оценката, както на широката общественост, така и на родителите на деца в училищна възраст, показва, че като най-успешни до момента се възприемат мерките за дигитализация на образованието (49.6%). Необходимостта от цялостна промяна на учебния процес, за да развива пълноценно способностите на децата и да отговаря на съвременните комуникационни реалности се оценява особено високо от родителите – както от онези, които могат да предоставят на децата си дигитални устройства вкъщи, така и от онези, които нямат такива възможности и за тях образователната дигитализация се явява шанс за намаляване на социалните и културни неравенства.

Около една трета от родителите смятат, че са налице позитивни ефекти от усилията за интегриране на деца с по-леки увреждания в общообразователните училища, както и от връщането обратно в клас на преждевременно отпадащи деца.

Резултати показват, че хората ясно си дават сметка, че във възпитанието действа не един, а комплекс от фактори. Училището трябва да възпитава, но не може само то да изпълнява тази роля. Нужна е взаимна подкрепа между усилията на родители, училище, публични институции.