Като най-успешна до момента се възприема дигитализацията на образованието, сочи проучване на „Алфа Рисърч“

Училището трябва не само да образова, а и да възпитава. Според проучване на Алфа Рисърч 66% от пълнолетните българи подкрепят тази теза. Това разбиране доминира във всички социални групи, независимо от социалния и материален статус на анкетираните, съощават от агенцията. Допитването е направено през декември 2018 г. чрез пряко интервю по домовете сред 1027 пълнолетни.

На въпрос “Как да възпитава училището?” най-голяма част от българите (35%) смятат, че децата се учат най-вече от личното поведение и пример. Което обаче означава от примера на учители, но и на родители, роднини, публични личности.

28% са на мнение, че не толкова училището, колкото широката социална среда – социалните отношения, ценностите, моделите на успех в обществото, са онези, които възпитават и които могат да подкрепят, или напротив, да действат в разрез с усилията на училището. Което пък отваря големия дебат за справедливостта, морала и меритокрацията в обществото ни.

Според 27% дисциплината е тази, която възпитава и когато учителите не знаят как да я постигнат, това намалява резултата от техните усилия. 8% отдават водеща роля на книгите, филмите, изкуството.

Оценката, както на широката общественост, така и на родителите на деца в училищна възраст, показва, че като най-успешни до момента се възприемат мерките за дигитализация на образованието (49.6%). Необходимостта от цялостна промяна на учебния процес, за да развива пълноценно способностите на децата и да отговаря на съвременните комуникационни реалности се оценява особено високо от родителите – както от онези, които могат да предоставят на децата си дигитални устройства вкъщи, така и от онези, които нямат такива възможности и за тях образователната дигитализация се явява шанс за намаляване на социалните и културни неравенства.

Около една трета от родителите смятат, че са налице позитивни ефекти от усилията за интегриране на деца с по-леки увреждания в общообразователните училища, както и от връщането обратно в клас на преждевременно отпадащи деца.

Резултати показват, че хората ясно си дават сметка, че във възпитанието действа не един, а комплекс от фактори. Училището трябва да възпитава, но не може само то да изпълнява тази роля. Нужна е взаимна подкрепа между усилията на родители, училище, публични институции.

 

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.