Директорите оглавяват екипите, които представят за одобрение в МОН предложенията за модернизиране на обучението

Учебни планове и програми по специалности в 40 професионални направления започват да разработват екипи от водещи професионални гимназии от цялата страна в партньорство с представители на бизнеса и висшите училища. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на дискусия за повишаване на образователната продукция в рамките на икономическия форум в Пловдив. Новите програми са по предмети от специфичната професионална подготовка в направления като приложна информатика, машиностроене, електротехника, химични продукти, минно дело и др.

В списъка влизат и 6 пловдивски гимназии, които започват обновяване на програмите. Националната търговска гимназия ще работи по четири направления – “Счетоводно и данъчно облагане”, “Секретарска и административна офис дейност”, “Управление и администрация”, “Трудов живот”. Професионалната гимназия по механотехника ще формира екип за модернизиране на професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия”, а Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия – по направление „Градинарство”. Нови учебни програми по „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло”, ще пишат специалисти, събрани от Професионалната гимназия по дървообработване. Как ще изглежда съвременният вариант на учебна програма по „Фризьорство и козметични услуги” ще решава екип, оглавяван от директора на Професионална гимназия „Ана Май”.

Единственото средно училище у нас, което обучава бижутери, е СУ „Никола Вапцаров”. Затова МОН възлага на директора да събере експерти, които да излязат със становище как трябва да се подготвят в бъдеще ювелири.  В екипите могат да участват преподаватели от съответните гимназии или от други училища, ако са специалисти в съответното направление, хора от бизнеса и от висшите училища.

Предложенията за първи гимназиален етап трябва да бъдат изпратени до 15 юли за утвърждаване в МОН, заедно със становище от работодатели. След като минат обществено обсъждане, ще бъдат върнати на директорите за корекции. Срокът за утвърждаване на програмите за втори гимназиален етап е 15 септември.