DSCF4232

Жива верига на ул. “Солунска” ще направят утре точно в 10.30 часа 6-годишните деца от подготвителна група на ЦДГ “Светла”. В акцията по повод Глобалната седмица за пътна безопасност ще се включат също учители и родители. Бъдещите първокласници ще носят табели с надписа на кампанията: “Спаси живота на децата” и ще раздават изработени от тях флаери на всички преминаващи водачи на МПС.  Целта на 30-минутната акция е да се заостри вниманието на гражданите за опазване живота на децата на пътя. Това е грижа на всички институции, затова те са поканени да се включат в мероприятията, обясни директорът на детското заведение Людмила Тошева.

Децата от предучилищна група, съвместно с родителите си, са изготвили проекти за маршрутни карти и са попълнили анкети за най-безопасния път до училище.  След това децата са рисували предложения за стикери по темата.
Преди утрешната акция, в забавачката ще бъде презентирана първата виртуална платформа  за изграждане на умения за общуване у децата на база сензорни еталони. Платформата е изработена като софтуерен продукт от специалисти на Пловдивския университет и е изпробвана от деца на “Светла”. На презентацията ще присъстват представители на общината, КАТ, просветния инспекторат и ПУ.