Няма родители, заявили желание да бъдат наблюдатели при разсекретяване на изпитните материали

11188253_953076901399891_2262260528855275737_n

 

 

 

5985 четвъртокласници от 155 учебни заведения в областта ще се явяват на малки матури тази година. С националното външно оценяване по математика на 10 май  започва поредицата традиционни изпити за учениците от IV клас. На 12 май е тестът по български език и литература, а на следващия ден – по „Човек и природа”. Външното оценяване по „Човек и общество” е на 16 май.

Тестовете се провеждат едновременно за учениците от всички паралелки от IV клас в училището, в което се обучават децата.  Началото е 10 часа, а времето за работа – 40 минути. За учениците със специални образователни потребности се отпускат два учебни часа. Децата със СОП се явяват по желание.

Тестовете по математика, по Човекът и обществото и по Човекът и природата съдържат 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и 3 задачи от отворен тип. По български език и литература тестът включва диктовка, текст за четене с разбиране и 11 задачи към него. Максималният резултат за всеки от тестовете е 20 точки.

След приключване на изпитването по съответния учебен предмет училищната комисия оценява писмените работи на учениците по критерии и изисквания, определени от Министерството на образованието и науката, и вписва броя точки върху писмената работа на ученика.

По график, определен от директора на училището, училищната комисия дава информация на учениците и родителите им за получените оценки на писмените работи. Оценките не се включват  при изчисляване на годишния успех на ученика.

До момента няма подадени заявки от родители, желаещи да присъстват при разсекретяване на изпитните материали.