До 1 юли на място продължава записването  за тези, които ще участват в класирането само с оценки от ДЗИ

Едва 595 кандидат-студенти ще се явят на изпита по български език утре. Той е първи от редовната сесия  и желаещите за него, традиционно, са най-много. На 29 юни са насрочени три изпита – по история на България, английски език и химия. За тях са заявили участие съответно 23, 245 и 29 души. Причината за отлива на желаещи възможността по изключително желани специалности да се влиза само с оценка от зрелостни изпити.

На 30 юни ще се проведат изпитите по психо­ло­гия, ма­те­ма­ти­ка и теология, на 1 юли – по инфор­ма­ти­ка, тест със събеседване по физика,  нем­ски,  испански и френ­ски език. Изпитът по изо­бра­зи­тел­но из­ку­ство ще се проведе на 1 и 2 юли. За последния ден от кампанията – 2 юли, са предвидени и изпитите по география на България, биология, музика и ком­плек­сният из­пит по фи­зи­че­ско въз­пи­та­ние. Изпитите за специалност „Актьорство за драматичен театър“ ще се проведат през септември в три кръга.

Всички изпити са с начален час 9:00. Информация за сгради, зали и имена на заявилите участие е публикувана на сайта на ПУ и на информационни табла пред Ректората и пред Нова сграда на университета.

Кандидат-студентите следва да бъдат на указаните за провеждане на изпитите места поне 30 минути преди обявения начален час и трябва да носят документ за самоличност и компютърната разпечатка с входящия номер за явяване на изпити.

Изпитът за проверка на говорните и комуникативните способности се провежда от 12 юни до 2 юли в Спортната зала на университета и онлайн. За дистанционното му провеждане кандидатите се регистрират в е-портала на ПУ, откъдето след регистрацията получават подробни инструкции.

До 1 юли (вкл. събота и неделя) на място продължава записването  за тези, които ще кандидатстват само с оценки от ДЗИ. Тази година документите се подават в Спортната зала на Пловдивския университет на бул. „България” №236 от 8:00 до 17:00 часа.