Изпитите ще се проведат в 140 училища, 1930 квестори ще осигуряват реда в залите

5949 седмокласници от Пловдив и областта се готвят за национално външно оценяване, показват данните на Регионалното управление на образованието. НВО по български език и литература ще се проведе на 14 май, а на 16 май е изпитът по математика. Началото е в 10 часа, като учениците трябва да са заели местата си в класните стаи до 9.30, за да им бъде направен инструктаж. Те се яввяват в училището, в което се обучават с документ за самоличност и служебна бележка. Директорът осигурава необходимите технически средства за видеонаблюдение. Изпитните комплекти са с баркодове на всяка страница.

1930 квестори ще осигуряват реда в 574 зали. Изпитите ще бъдат организирани в 140 училища, съобщи началникът на РУО Антоанета Пакова. 17 ученици със специални потребности също са заявили желание да се явят. За седмокласник с шарка ще бъде осигурена самостоятелна зала. Такава ще има и за още един ученик по здравословни причини. Желаещите за НВО по английски език, което не е задължително, са 140. Изпитът по желание ще се проведе в 11 училища, като за целта са ангажирани 64 квестори.

Първият модул по български език и литература включва тест с 25 въпроса от областта на фонетиката, граматиката, лексикологията, стилистиката и целия изучаван материал по български език, както и задачи за проверка на литературната компетентност. Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности и с кратък свободен отговор. Максималният брой точки е 65. Вторият модул включва създаване на преразказ върху неизучаван художествен текст, като се изпълнява конкретна дидактическа задача. Максималният брой точки е 35. Времето за работа по първия модул е 60 минути, а по втория – 90. Оценяването се осъществява по критерии, като всяка тестова задача носи съответен брой точки, съобразен с познавателното равнище, спецификата и трудността й. Общият максимален брой точки от двата модула е 100.

Модул 1 по математика представлява тест от 20 задачи със затворен и отворен отговор, а втората част – допълнителни три задачи с разширен свободен отговор. Времето за решаване е, съответно 60 и 90 минути. Разрешено е използването на свитък с формули.

Учениците пишат с химикалка с черен цвят, като могат да излизат от залата едва след първите 60 минути от началото на съответната част. Проверката и оценяването на засекретените изпитни работи се извършва от двама независими оценители в електронна среда. Резултатите ще бъдат обявени до 28 юни.

За пета поредна година Пловдив заложи в план-приема повече професионални паралелки, отколкото профилирани – 64 срещу 36 на сто. 129.5 са в STEM профили и професии. 139 са професионалните паралелки с 5-годишно обучение, а 7 – с 3-годишно. 82 са профилираните паралелки, които ще приемат тази година седмокласници.

Регионалното управление предвижда със 7 паралелки повече от реализираните миналата година – т.е. 228. Каквато е и рамката, поставена от МОН. Дуалните паралелки са по-малко от предходната – 14.

На изпит по музика за проверка на способностите са се записали 51 ученици. Той е практически, с продължителност не по-малко от 10 минути, и ще се проведе в СУ „Любен Каравелов“ на 22 юни. Всеки кандидат изпълнява две задачи за проверка на музикално-слуховите и музикално-изпълнителските способности. Само един е желаещият за изпит по изобразително изкуство, но той ще се явява във Велико Търново, тъй като Пловдив не провежда такъв.