337 ще се явяват на зрелостен изпит по български език на 28 август. 104 са поискали изпит по специалността като втора матура

587 младежи са подали заявление, че желаят да се явят на поправителната сесия на държавните зрелостни изпити, сочат данните на Регионалното управление на образованието. 374 са поискали да пробват знанията си на теста по български език и литература, който ще се проведе на 28 август и ще се състои от три модула. Зрелостниците ще получават изпитния вариант на три части. Върху първия модул те ще могат да работят 1 астрономически час, след което ще запечатват в плик листа с отговори и ще го предават на комисията. След изтичането на определеното време ще получават втория модул, върху който може да работят също един час. За третия модул ще имат на разположение два астрономически часа.

За втория задължителен зрелостен изпит по предмет по избор заявления са подали 380 зрелостници. Най-много от тях са предпочели биологията. Другите по-желани предмети са географията, филoсфията и английският език.  Втората матура ще се проведе на 29 август. Изпитът също е на модули, но различен брой и с различна продължителност.

За третата матура по желание заявления е подал само 1 зрелостник, за когото ще бъде организиран изпит по английски.

На държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация са избрали да се явят 104 младежи.

Колко и кои зрелостници ще бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити ще бъде ясно на 23 август, а служебните бележки те ще могат да получат на 24 август.

Резултатите от матурите от сесия август-септември ще бъдат обявени до 10 септември.