Директорите дават справка за оставените на поправителни изпити, неявили се на НВО или приети в държави училища

574 седмокласници не са подали документи за участие в първо класиране на гимназиите за учебната 2021/2022 година, сочат данните на Регионалното управление на образованието. Училищните директори трябва да дадат детайлна справка за учениците, оставени на поправителни изпити за септември, както и за учениците, които не са се явили на национално външно оценяване. По справка на РУО 278 деца не са били на изпит по математика, а 238 – по български език и литература. Двойка по един от двата предмета обаче не е пречка да кандидатстват. Сред неявилите се на изпитите има подали заявления за прием в други области, деца със специални образователни потребности, които са били насочени от комисия по регламента за прием на ученици с хронични заболявания, а не по общия ред.

Цифрата на неподалите набъбва и заради седмокласниците, които кандидатстват в Спортното и в училищата по изкуства към Министерството на културата, както и от заминалите за чужбина деца.

Според действащия Механизъм за съвместна работа на институциите по задържане на деца в задължителна предучилищна и училищна възраст, екипите за обхват трябва да мотивират учениците в риск от отпадане, завършили успешно основно образование, да подадат документи за участие в трето класиране. Заявления се внасят от 26 до 27 юли за обявените свободни места. Призивът на РУО е и към кметовете на общини, които имат задължение да съдействат на училищата.

Училищата с най-многобройни ученици, неподали документи за първо класиране, са предимно с концентрация на деца от уязвими групи в района на Асеновград, Карлово, Първомай, Перущица, както и в етническите квартали в Пловдив.

Поправителните изпити следва да приключат до 1 септември, а участието в държавния прием в VІІІ клас приключва на 10 септември.