Площадка за безопасност на движението има вече в детска градина "Зора".

В детските градини ще се организират поне пет ситуации годишно, предвиждат утвърдените от МОН нови програми

Площадка за безопасност на движението има вече в детска градина “Зора”.

Децата и учениците ще учат безопасност на движението по пътищата по нови програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. 56 часа минимум са предвидени за подготовка в училище в часа на класа, а в детските градини ще има между пет и седем педагогически ситуации годишно.

В първи клас са предвидени най-малко девет часа годишно, във втори, трети и четвърти клас – шест, в пети, шести и седми клас – пет. В първия гимназиален етап до десети клас – четири, и  най-големите ще имат по един час. Обучението е съобразено с възрастта. Децата ще учат правилата за движение по пътищата като пешеходци, велосипедисти или пътници, както и правилата за сигурността при престой на автобусна спирка, за безопасните места за игра и др. Ще бъдат запознати с най-честите причини, водещи до пътно-транспортни произшествия и последиците от тях. Най-големите ученици ще усвояват правила как да оказват първа помощ и да решават мирно конфликти, възникнали по време на участие в движението по пътищата.

Изготвени са и насоки за учителите. Според възрастта на децата те трябва да привлекат вниманието им чрез наблюдение, разговори, разкази, беседи, пътни казуси, сюжетно-ролеви игри, дидактични или компютърни игри, експерименти, практически упражнения. В обучението могат да се включват родители, както и специалисти от „Пътна полиция“, Института по пътна безопасност, Съюза на българските автомобилисти и от Българския червен кръст. Децата няма да получават оценки, но учителите ще трябва да ги насочват как да се справят по-добре с поставените задачи и да участват активно в ограничаването на произшествията по пътищата.