Основното класиране за прием в първа група на детските градини ще бъде на 150 свободни места в детските е на 15 май

516 деца се бореха за 26 места в яслените групи, сочат резултатите поредното текущо класиране за прием. Напливът за най-малките продължава да е огромен, а местата не достигат.

Общо 671 деца кандидатстваха за детска градина, като 110 бяха за първа група, 34 за втора и само 11 деца за подготвителните.Класираните са 14 в първа, 11 във втора и 5 деца в подготвителните групи. Останалите незаети места са 151.

Първото основно класиране за прием на 3-годишни за учебната 2019/2020 година е на 15 май. Свободните места за първа група са обявени още в началото на годината, а за другите групи ще станат ясни до 7 май. Крайните срокове за подаване на заявления за участие са до 13 май за родителите, които сами въвеждат заявленията, а тези, които се затрудняват с подаването на заявленията по интернет и ще използват възможността директорите на детските градини да въведат данните, трябва да ги подадат до 10 май.

Подробна информация за правилата, критериите и сроковете може да бъде намерена на интернет страницата на Системата за прием – dz-priem.plovdiv.bg

Важно за родителите на родените през 2013, 2014 и 2015 година деца е да знаят, че с преминаване към класиранията за новата учебна 2019/2020 г. след 23.04.2016 г. техните деца преминават към нови (по-големи) възрастови групи и всички стари заявления, които са подадени за изтичащата учебна година, ще бъдат анулирани автоматично. При желание за кандидатстване в следващите класирания е необходимо да бъдат подадени нови заявления. За яслените групи всичките класирания са текущи