Приетите са едва 79, показват резултатите от последното за тази година класиране

Общо 513 деца взеха участие в последното за настоящата година класиране за прием в детските градини и ясли. За него бяха обявени общо 181 свободни места. Най-голям е напливът на децата за яслените групи – 371. За първа група в класирането участваха 70 деца, за втора – 29, за трета и четвърта – общо 43.

Местата за най-малките бяха 41, а за първа възрастова група – с едно по-малко. Броят на класираните деца е 79 (34 в яслените групи, 17 в първа група, 14 във втора възрастова група и 14 – в трета и четвърта възрастова група).

Всички класирани деца следва бъдат записани при директорите на детските градини и ясли в срок до 21. декември.

Следващото класиране е на 16 януари 2024 г. Свободните места ще бъдат публикувани в срок до 8 януари. Повече информация може да бъде намерена на страницата на системата за прием на адрес http://dz-priem.plovdiv.bg/