41 деца остават за трети тур, родителите трябва да подадат нови заявления спрямо вакантите позиции

294 деца кандидатстваха за обявените 818 места за второто електронно класиране за прием в 1 клас, сочи статистиката. Това означава, че близо 500 места ще остават незаети и ще се наложи закриване на паралелки.

На втори тур са класирани 253 деца, като 91,7 % от тях са в списъците на приетите по първо желание. Те трябва да се запишат в срок до 21.юни.  До тогава родителите следва да представят всички необходими документи за проверка в училището, в което са класирани. Не се изискват документи за удостоверяване на адресните регистрации на децата, тъй като проверката е автоматична.

 За некласираните 41 деца предстои трети тур. Резултатите от него ще са ясни на 2 юли. Свободните места ще бъдат обявени в срок до 24 юни, а срокът за подаване на онлайн заявления е 30 юни. За тези, които кандидатстват на хартиен носител в училищата, крайнта дата е 27 юни.

При обявяване на свободните места за трето класиране ще бъде спазен чл. 11 от Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на града. След анализ на броя на записаните и броя на все още необхванатите може да се направи корекция в първоначално определените с училищния план-прием паралелки. Родителите ще могат да се информират за промяната от сайта на системата за прием priem.plovdiv.bg от актуалния брой свободни места. Заявленията им се прехвърлят автоматично към третото класиране, но предвид променения брой свободни места е препоръчително да се подадат нови заявления, съобразени с възможностите на училищата за прием. За целта е необходимо да анулират първоначалните.