DSCF4804

Филолози от 31 специалности изрекоха Галилеевата клетва на тържествена промоция днес в Спортната зала на Пловдивския университет. По традиция завършващите хуманитарни науки с клетвата, като морален акт, поемат задължение да използват научните си познания за добро и напредък, да утвърждават основните принципи на човешкия морал, да съдействат за издигане на човека като висш критерий за всяка научна и социална дейност.

На 7 януари 1989 година на площада пред църквата “Санта Кроче” във Флоренция, където е погребан Галилео Галилей, се състои митинг в негова чест. Прозвучава призив да се въведе във всички университети и институти Галилеева клетва, подобна на Хипократовата – да се произнася тържествено обещание за използване на науката единствено за борба с болката и страданието в името на хуманизацията на света.

500 абсолвенти от 11 магистърски и 20 бакалавърски програми получиха дипломите си от ръководителите на съответните катедри. Отличниците на випуска са 49, което е 10 на сто от завършващите. Те бяха наградени с почетен плакет на Филологическия факултет. Сред дипломантите бяха и първите магистри от новите специалности “Актуална русистика”, “Приложна лингвистика с испански” и “Учител по чужд език”. Специалистите с руски се оказаха само трима, при което зам.-деканът на факултета доц. Красимира Чакърова побърза да уточни, че такава специалност не се завършва лесно.