На втори задължителен ДЗИ се очаква да се явят близо 49 000 дванадесетокласници

Над 50 000 зрелостници са подали заявления за допускане до държавния зрелостен изпит по български език и литература на 19 май. И тази година той включва 40 задачи с избираем отговор, кратък свободен отговор и разширен свободен отговор. Последната задача е за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе). Максималният брой точки е 100, като той се счита за издържан при получени минимум 30.

На втори задължителен ДЗИ се очаква да се явят близо 49 000 зрелостници. За втората матура по профилиращ предмет на 23 май заявления са подали над 25 000 зрелостници, а за изпит по професия желание са заявили повече от 23 000.

И тази година най-много от завършващите профилирани гимназии (над 12 000) са избрали да положат изпит по английски език. Желание да се явят на държавен зрелостен изпит по биология и здравно образование са заявили 2628 зрелостници, по география и икономика – 2588, по математика – 1732, а философия са избрали 1483.

Вместо втора задължителна матура, завършващите професионално образование и обучение полагат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Над 11 500 от тях ще защитават дипломен проект, а близо 12 000 ще се явят на изпити по професията, включващи теоретична и практическа част.

Да положат допълнителна матура са поискали над 2400 зрелостници, като най-много са избрали математика, английски език, биология и здравно образование. Допълнителните матури по желание ще се проведат в периода 26-31 май.

Заявления за валидиране на компетентности по реда на допълнителните матури през сесия май-юни са подали общо 272 зрелостници. От предстоящата сесия май-юни 2023 г. на тези изпити могат да се явяват и зрелостници, които са изучавали учебен предмет като общообразователен, а не като профилиращ, но искат да валидират компетентностите си по профилиращия предмет. Най-много са желаещите да положат изпит по английски език, профилирана подготовка – 112.