МОН поставя национална задача за подготовка на учители по практика. Всяка трета професия днес не е съществувала преди 20 години

Модернизират 144 гимназии по „Региони в растеж”

elektrotehnik

До 2020 година ще се пенсионира 50 % от преподавателския състав в професионални гимназии и колежи, където сега работят 12 482 души. Това заяви днес зам.-министърът на образованието Таня Михайлова пред депутати от парламентарната комисия по образование и наука, представители на местната власт, бизнеса и учители.  От предприемачите се очаква съдействие за повишаване на квалификацията на учителите в реална работна среда с нови технологии, защото материалната база за практика в повечето случаи не е адекватна на съвременното развитие на икономиката.  Предстои на няколко професионални гимназии да бъде поставена национална задача за подготовка на учители по практика.

„Необходимо е много по-рано учениците да избират професия и да се подготвят за нея в реална работна среда. Кариерното ориентиране се случва късно, не навреме и не навсякъде“, каза още Таня Михайлова. Тя посочи, че делът на придобилите степен на професионална квалификация в широките области „Информатика”, „Техника”, „Производство и преработка” и „Архитектура и строителство”, трябва да достигне около 60 % до 2020 година.

В професионалното образование към момента са обхванати половината от българските ученици. Това са 56 % – от 49 536 приети тази година, 27 678 са в професионални паралелки. Според Михайлова обаче има дефицити на основни умения, което провокира недоверие у работодателите. Тя застъпи тезата за широкоспектърна подготовка в началото на обучението и след това тясна специализация.

По последни данни България е на четвърто място по липса на подходяща работна ръка след Унгария (27,2%), Великобритания (17,5%) и Полша (15,8%);

В момента се преразглеждат структурата и механизмите за актуализиране на Списъка на професиите в професионалното образование и обучение. 30% от съществуващите днес професии не са съществували преди 20 години и може да очакваме на всеки пет години да има нова професия, посочи Михайлова. Тя изтъкна, че една и съща професия ще изисква различен набор от умения, защото те ще позволят на хората да преминават от обучение към заетост и обратно, както и от една степен на образование в друга и от една страна в друга.

В 144 професионални гимназии във всички области на страната ще бъде извършена цялостна модернизация и обновяване на образователната инфраструктура.

Средствата, които ще бъдат вложени, са 166,5 млн. лв., и са осигурени по оперативна програма „Региони в растеж“, заяви пък министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. МОН е бенефициент по осем договора за безвъзмездна финансова помощ. По тях ще се извърши обновяване на 102 професионални училища. Останалите 42 гимназии ще бъдат модернизирани със средства по договори, сключени с 31 общини.

„Гимназиите са избрани по методология, като сред критериите е броят на учениците, които ползват материално-техническата база“, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Приоритетни са техническите професонални направления, “Строителство и геодезия“, „Селско  и горско стопанство“ и “Ветеринарна медицина”.

Ремонтите ще се случат през периода май-септември 2018 г, за да има по-малка реорганизация на учебния процес. Строителните дейности ще обхванат учебни корпуси, общежития към гимназиите, работилници, лаборатории и кабинети за професионално обучение. Предвижда се сградите да бъдат санирани. Където е необходимо, ще бъдат подменени дограмите, осветлението и енергоносителите, а на покривите ще бъде положена изолация. В някои сгради ще бъдат изцяло подменени електро, ВиК и отоплителните инсталации. Ще бъдат сложени нови настилки и врати, а санитарните възли ще се ремонтират и боядисат.

Модерно обзавеждане ще бъде закупено в някои класни стаи и кабинети. Във всички 102 училища ще се осигури достъп за хора с увреждания.

По Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъдат инвестирани близо 20 млн. лева в подобряване условията за спорт в професионалните гимназии. Ще бъдат изградени 8 нови физкултурни салона, а други 59 ще бъдат ремонтирани. Реновиране на спортни площадки ще има в 67 гимназии, а на прилежащи дворни пространства – в 79.