Областният кръг на най-масовото математическо състезание ще се проведе на 17 март. Оценките не са балообразуващи за Математическата гимназия

 

5 училища в областта ще бъдат центрове за провеждане на математическото състезание „Европейско кенгуру”. Това са СУ „Св. Патриарх Евтимий”, СУ „П. Яворов”, СУ „Св. Софроний Врачански” в Пловдив, карловското СУ „Васил Левски” и ОУ „Петко Каравелов” – Асеновград.

Областен кръг на най-масовото международно математическото състезание с интересни логически задачи ще се проведе на 17 март от 11 до 12.30 часа за всички ученици от I до XII клас.  Индивидуалните заявки за участие се подават онлайн до 11. март чрез сайта на училището-център, в което ученикът възнамерява да се яви. Участието в състезанието е безплатно.

Задачите за всички групи са 26. 24 са с избираем отговор, а последните две – с кратък свободен числов отговор.
Първите 10 задачи ще се оценяват с по 3 точки, от 11-та до 20-та с 4 точки, а последните 6 задачи – с по 5 точки. Общият максимален брой точки за всяка възрастова група е 100. Времето за работа за всички състезателни групи е 90 минути.
В България „Европейско кенгуру” има и втори кръг, наречен национален. Той се провежда под егидата на МОН и за него се класират само най-добре представилите се ученици от областния. Националният кръг се състои от 5 задачи с избираем отговор, една задача с отворен отговор и една за описване. Времето за решаване е 75 минути.

Резултатът от състезанието за учениците от IV клас не е балообразуващ за прием в V клас на МГ „Акад. Кирил Попов“. Учениците, които не желаят резултатите им да бъдат оповестявани, представят декларация, подписана от родител, в деня на провеждането на състезанието в училището-център.