Новите тестове ще измерват бързина, сила, издръжливост и ловкост на учениците от 1 до 12 клас от следващата учебна година

Физическата дееспособност на учениците от I до XII клас по учебния предмет “Физическо възпитание и спорт” вече ще се оценява по съвременна система, разработена от Националната спортна академия „Васил Левски“ след проведено изследване. В проучването са участвали 9050 ученици между 6 до 18 години от 22 града, предложени от Център за оценяване в предучилищното и училищното образование.

Новата система която включва тестове, нормативи, оценъчна скала, методика за измерване на физическите качества и електронни таблици за автоматично изчисляване на общия резултат.

За оценка на основните физически качества учениците ще изпълняват 5 контролни упражнения за бързина, взривна сила на долните и на горните крайници и торса, издръжливост и ловкост. Тестовете са: бягане на 30 м, скок на дължина от място, хвърляне на плътна топка с две ръце над глава, бягане на 200 м и тест за ловкост. Системата за оценката на резултатите от отделните тестове е изработена в зависимост от пола и възрастта на учениците. Отчитат се навършените години към датата на провеждане на тестовете в началото на учебната година. Възрастовият диапазон на нормативната база е от 6 до 18 години. Окончателната оценка на физическата дееспособност се изчислява само при наличие на оценки по всичките 5 теста. В системата не са включени тестове и нормативи за ученици със специални образователни потребности. Няма да се оценяват и тези, които са освободени дълготрайно от часовете по физическо.

Новата система ще замени от следващата учебна година прилагането на въведените през 1992 г. и 1995 г. подобни методики за оценяване.