Проектите на 48 училища от Пловдив и областта ще получат финансиране по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. Нови стаи по хуманитарни науки, занимания по интереси или библиотеки ще има в 642 училища и в 10 центъра за специална образователна подкрепа в страната. Финансирането е в размер на 9 720 000 лева.

Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ предоставя възможност на училищните ръководства да създават или обновяват стаи, в които учениците се обучават за придобиване на ключови компетентности в областта на хуманитарните науки.

Училищата получават финансиране също и за нови стаи за занимания по интереси, както и за библиотеки или кътове за четене, в които могат да се провеждат различни инициативи.