40 ще се състезават за 15 места в класа по актьорство на Теди Москов

Дипломират се  55 на сто от студентите, т.е. тези с потенциал, казва ректорът проф. Запрян Козлуджов

467 души са записали платено обучение в Пловдивския университет, след като вузът успя да запълни 3314 от обявените по държавна поръчка 3454 места. Почти 350 от избралите платена форма, са предпочели икономически специалности, които не са сред приоритетните и за които субсидираните бройки бяха малко.

Ректорът проф. Запрян Козлуджов уточни, че към момента незаети са 140 места. Предстои изпитът за „Актьорство за драматичен театър“  на 10, 11 и 12 септември. Документи са подали 40 кандидати, но се окачват още, тъй като преподавател на първокурсниците ще е режисьорът Теди Москов. Логично, той ще бъде в изпитната комисия на приемните изпити. Мераклиите за актьори ще се състезават за 15 места.

Според Козлуджов интересът към ПУ се запазва устойчив заради добре развитата инфраструктура – откриване на нови лаборатории, компютърни зали, кампус с 4 общежития.

„Спазваме и т. нар. академично приличие – дипломират се между 55 и 60% от студентите, което показва, че завършват тези, които имат потенциал, а не всички приети. „Пресяването“ се случва през първата и втората година, когато се изучават основополагащите дисциплини“, кза ректорът.

След трето класиране в края на юли изцяло бяха заети местата в направления „Педагогика“, „Право“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Психология“, „Политически науки“, „Социални дейности“, „Икономика“, „Администрация и управление“, „Информатика и компютърни науки“, „Машинно инженерство“, „Биотехнологии“, „Изобразително изкуство“, „Биологически науки“ и „Химически науки“. Изненадата тази година се оказали  специалностите с химия, но към физиката интересът е слаб.