157 са недопуснатите, расте броят на зрелостниците, които избират изпита по специалността като втори ДЗИ – 915

Директорите ще работят с екипа си, учителите квестори остават в своето училище

4662 зрелостници от областта ще се явяват на матурата по български език утре. 157 са недопуснатите заради невзети изпити, сочат данните на Регионалното управление на образованието. За реда на провеждане на изпита ще следят 1168 квестори. За първа година директорите във всички 43 училища, в които утре ще се проведе ДЗИ по български, ще работят със своя екип, тъй като учителите пазители на реда остават в своето училище. Местят се само учениците. Те вече са получили служебни бележки за това къде са разпределени. Квесторите ще осигуряват пропускателния режим на входа на училището. Учениците трябва да носят лична карта и служебна бележка за допускане. В класните стаи се осигуряват двама квестори, като в коридорите също ще има дежурни. Учениците ще сядат на точно определените за тях места в залите. Навсякъде е монтирано видеонаблюдение, за да няма опити за преписване и нарушаване на правилата за изпитния ден. Изпитът ще се следи, както в РУО, така и в МОН.

На зрелостните изпити се ползва химикалка с черен цвят, предупреждават от РУО. ДЗИ продължават 4 астрономически часа.

3828 са допуснатите до втора задължителна матура в Пловдивска област. Расте броят на 12-класниците, които избират изпита по специалността като втори ДЗИ. Тази година те са 915. Най-предпочитан предмет е английският. Върху изпитния вариант ще умуват 1524 абитуриенти. След това по брой желаещи се нареждат биология и философски цикъл, а доскорошният фаворит – географията, остава на четвърто място..

Матурите по български език, по чужд език и всички обществени науки се състоят от 3 модула. Времето за работа по първия модул е 60 минути. Вторият също е 60 минути, а третият – 120. Учениците със специални образователни потребности работят в отделни зали и имат два допълнителни часа за работа. За математика и природни науки модулите са 2. Първият е от 90 минути, а вторият – 150 минути.

Зрелостникът няма право да си тръгне до 60 минути след началото на първия модул.