44 000 младежи ще могат да стажуват, приоритетни са защитените и търсени на пазара на труда специалности

46 милиона лева ще бъдат отпуснати за  второто издание на програмата „Студентски практики“, която се осъществява по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Целта е да се подобрят практическите умения на студентите в зависимост от нуждите на пазара на труда, както и да се укрепят връзките и партньорствата между висшите училища и работодателите.

Приблизително 44 000 студенти ще могат да се възползват от процедурата. От тях в педагогически науки – 6000, технически специалности – 7000, природни науки и математика и информатика – 2700.

Второто издание на проекта ще подкрепи провеждането на практическо обучение в реална работна среда на студенти, които се обучават в приоритетни професионални направления и защитени специалности, както и в специалности с нисък процент на реализация на пазара на труда или с недостиг на специалисти.

Заложено е провеждането на допълнително практическо обучение, което обаче не дублира или замества задължителното по учебен план, ако такова е предвидено.

Задължителното изискване е студентските практики да са по професионалните направления, в които се обучават младежите. Те имат право да бъдат включени в практическо обучение един път в рамките на една образователно-квалификационна степен. Ако обучението е само в магистърска програма – „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“, „Право“, студентът може да проведе два стажа с подкрепата за целия период на следването.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.