В най-ранна възраст децата трябва да бъдат увлечени от математика и природни науки и да усвояват дигитални умения, предвиждат промени в Наредбата за приобщаващо образование

40 процента от дейностите по интереси в училище трябва да са ориентирани към STEM дисциплини. Идеята е от най-ранна възраст децата да бъдат увлечени от математиката, природни и инженерни науки, както и да усвояван дигитални умения. Организацията на заниманията е уредена с промени в Наредбата за приобщаващото образование, които са публикувани за обществено обсъждане. Целта е да се подпомогне овладяването на ключови компетентности, да се развиват също творческите и спортни заложби.

Допълнителни занимания по интереси на учениците ще бъдат финансирани с 25 милиона лева от държавния бюджет, каза министърът на образованието Красимир Вълчев. Регламентират се също допълнителните часове за обучения на деца и ученици, които не владеят български език или имат затруднения по други предмети, както и облекчаването на административната тежест при изготвяне на документите, свързани с личностната подкрепа.

Занимания по интереси ще има основно в училище, но ще се даде възможност това да предлагат и външни юридически и физически лица – стопански субекти, спортни клубове, читалища. Общините също ще организират такива занимания.

Друга промяна в наредбата е свързана с увеличаване на часовете за обучение за деца, които не владеят български език или имат затруднения в обучението по други предмети. Повече часове ще има извън задължителната програма през учебно време, както и през ваканциите. В програмата са включени и 30 учебни часа за превенция на агресията и проблемното поведение на учениците. Урежда се и дейността за подпомагане на кариерното ориентиране на учениците, което ще се извършва от кариерни консултанти в центровете за подкрепа за личностно развитие.

 Административната тежест за учителите ще намалее с предвидената възможност документите (доклади, протоколи) да се попълват в електронен формат. Промяна в друга наредба – за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация учител, дава възможност на студентите по педагогика да заявяват в електронна плаформа своето желание за населеното място, в което искат да упражняват професията „учител“. На базата на тези данни ще се изготвя национална карта на педагогическите специалисти.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.