След приемането на мораториума над разкриването на нови висши учебни заведения да бъде изработена карта на мрежата в страната, предложи министърът на образованието Красимир Вълчев на Съвета на ректорите

Една четвърт от членовете в състава на академичните органи ще са млади преподаватели

40 милиона лева ръст на субсидията за издръжка на обучението във висшите училища ще бъде заложена в бюджета за догодина. Средствата обаче няма да се разпределят по равно, а ще се дават в зависимост от оценката за качество на обучението и реализацията на завършилите. Това заяви в края на днешното заседание на Съвета на ректорите министърът на образованието Красимир Вълчев. Домакин на срещата бе Университетът по хранителни технологии, а основните теми в дневния ред бяха промените в Закона за висшето образование и финансирането. Министърът добави, че всяко висше училище има поне едно направление, в което има добра или много добра оценка. Обикновено това е профилът, в който е специализирано да обучава.

Вълчев обяви, че ректорите са постигнали консенсус по предлаганите промени. Реформата ще цели по-голяма ефективност на акредитационните оценки на вузовете. Предвижда се да се увеличи тежестта на оценката за научна дейност в общия сбор. Освен това акредитирането на всички вузове, които обучават по едно професионално направление, ще става едновременно, за да има съпоставимост. Крайната оценка на висшето училище ще е сума от акредитациите по всички професионални направления, по които обучава.

След приемането на мораториума над разкриването на нови висши учебни заведения да бъде изработена карта на мрежата в страната. В нея ще бъдат определени професионалните направления, необходими за съответните региони, предложи Вълчев на членовете на Съвета на ректорите в Пловдив.

Промените в закона предвиждат и възлагане на по-големи правомощия на ректорите чрез договори за управление, сключени с министъра. Красимир Вълчев посочи, че така ректорите ще имат по-голяма отговорност за изпълнение на стратегическите задачи за развитието на съответния университет. Освен това ще трябва да преструктурират приема към професионални направления, в които са по-силни.

Друга промяна предвижда увеличаване на квотата на младите преподаватели (асистенти и главни асистенти), като те трябва да са една четвърт от състава на Общото събрание на висшето училище и другите органи на управление. “Младите преподаватели искат в по-голяма степен да бъдат ангажирани в управлението. Те ще са по-дълго във висшето училище”, изтъкна доводите министър Вълчев.

Той вече е утвърдил състав и правилник и на Комисия по етика, която ще следи за плагиатство в разработките на кандидатите за научни степени или звания. Петима експерти от различни области на науката влизат в състава й. На тяхното становище ще се базира и решението на министъра на образованието.