Децата, които посещават  частни детски градини и занимални, вписани в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, могат да продължат обучението  си в тях

Децата, навършили 4-годишна възраст, задължително ще трябва да посещават предучилищни групи от началото на следващата учебна година. Тези от тях, които не са били записани в първа група през 2022 г., ще постъпят във втора на 15 септември, съгласно промените в Закона за предучилищното и училищното образование от учебната 2023/2023 година.

От отдел „Образование“ на Община Пловдив напомнят, че в текущите класирания родителите на 4-годишните вече могат да подават заявления и приетите да постъпят веднага в първите групи за настоящата учебна година. От основното класиране на 11.05.2023 г. децата кандидатстват за новата учебна година и следва да постъпват на детска градина на 15 септември.

Децата, които посещават  частни детски градини и занимални, разкрити с разрешение на министъра на образованието и науката и вписани в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, могат да продължат обучението  си в тях.

Четиригодишните, за които възпитанието, отглеждането и обучението са организирани от родителя, следва да преминат на самостоятелна форма на обучение в избрана от тях детска градина, съгласно разпоредбите на чл. 67 от Закона за предучилищното и училищното образование.

До края на годината се очаква Община Пловдив да обяви 500 допълнителни места в новостроящите се сгради за детски градини.