P1020342

Четири пловдивски университета подписаха предварителен договор и постигнаха съгласие за изграждане на център за биотехнологии и здравословни храни. Пловдив има реален шанс да изгради един от четирите центъра за върхови постижения в страната, стана ясно на бизнес форума, посветен на научните изследвания и иновациите, организиран от БАН и община Пловдив.

„Преди две седмици имаше среща между ректорите и кмета. Ние, като администрация, ще помагаме при писането на проекта, но основният ангажимент е на вузовете. Тук има огромен научен потенциал, съсредоточен четирите основни университета, останалите висши училища ще помагат, както и регионалните центрове на БАН и на Селскостопанската академия. Имаме реален шанс да привлечем 70 милиона за наука по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, което е уникална възможност, коментира зам.-кметът Стефан Стоянов:

Четирите вуза, които се включват, са Пловдивският университет, Медицинският университет, Университетът по хранителни технологии и Аграрният университет.

Част от парите ще бъдат насочени за сгради и оборудване, но голяма част от финансирането ще бъде за специфична техника и издръжка в средносрочен план, за да може центърът да се развие за 6-7 години. Профилът на центъра ще бъде насочен към здравословен начин на живот и биотехнологии. Очаква се програмата да бъде отворена през септември. До края на годината ще може да се кандидатства по нея.

„Има пълен консенсус – и политически, и обществен. Пловдивските депутати също помагат”, уточни Стоянов.

УХТ ще разработва уникални здравословни продукти, обясни зам.-ректорът проф. Николай Менков. Той ще е водещият университет, заедно с Аграрния, Медицинският и ПУ са подкрепящи.

„Ние сме един от основните драйвъри на тези идея. Имаше момент, в който ректорите бяха на ръба да се откажат, но ние се оказахме сред най-настоятелните да продължим. МУ се включва по отношение на контрола на храните, микробиологичната оценка, различните чипове за оценка на качеството. Освен това имаме намерение да създадеми и друг център за компетентности. Нашият университет има 750 преподаватели, което е голям научен потенциал. Заедно с ПУ ще правим център за компетентст, ориентиран към персоналнта медицина и молекулярната биология”, обясни ректорът на Медицинския университет проф. Стефан Костянев.

Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров заяви, че академията ще подкрепи Пловдив в амбицията да спечели един от четирите проекта и добави, че държавата е тази, която носи отговорността за развитиего на науката, а не да разчита на външни източници.

P1020347

„Пловдив е най-високо индустриализираният регион в страната. В София има по-малко индустрия, а Варна и Бургас, взети заедно, обемите са по-малки. Това се постигна в последните 15 години. Навлязоха много български и чужди компании, които развиха бизнес на световно ниво. Основната добавена стойност на икономиката в ЕС и Северна Америка идва от патенти, нови технологии. Пловдив се развива с изключителни темпове – 70 000 са заетите в производство, а един от фокусите на общината е развитието на IT индустрията, в която работят 5000 специалисти. Тепърва предстои промяна на икономическата карта на общината с привличане на по-високотехнологични компании, обобщи зам.-кметът Стоянов.