3D модел на животинска клетка с клетъчните органели, които съдържа, модели на вируси и бактерии ще могат да се видят в новата зала „Микросвят“ на Природонаучния музей. Тя ще бъде официално открита в сряда и ще бъде част от постоянната експозиция на музея. В нея са изложени и атрактивни тактилни модели на едноклетъчни организми.

С помощта на микроскоп посетителите на музея ще могат да наблюдават различни видове микроорганизми. В залата има и микролаборатория, дело на Снежана Русинова – главен асистент в Биологически факултет на Пловдивския университет.

По време на откриването деца от подготвителна група на ДГ „Валентина“ са подготвили „Танц на микробите“ и стихотворение за музея, сътворено от децата.