За следващата академична година е предвиден допълнителен прием в 8 професионални направления с намаляващ брой студенти

Правителството утвърди броя на приеманите студенти и докторанти във висшите училища и научните организации за учебната 2019 – 2020 година. Обучението на 43 413 студенти в 37 държавни висши училища ще бъде осигурено. От тях 37 119 места са след средно образование. През тази година се очаква зрелостниците да са 54 хиляди.

С решението се утвърждава и приемът на студенти срещу заплащане в държавните висши училища. Предвидени са 12 805 места, от които 7808 след средно образование.  Частните висши училища ще приемат 12 324 студенти, от които 8204 след средно образование.

Местата за докторанти във висшите училища са общо 2 420. За държавните те са 2254, за частните – 166, а за научните организации – 296.

Броят на студентите и докторанти е съобразен с оценката на учебната и научната дейност на висшите училища, с данните за реализацията на завършилите и с приоритетите за обществено-икономическото развитие на страната. Решението следва утвърдения модел на финансиране на висшите училища, който е ориентиран към резултатите от обучението и потребностите на пазара на труда.

За следващата академична година е предвиден допълнителен прием в 8 професионални направления в рамките на капацитета им. Всички те са с намаляващ брой студенти, но са важни за развитието на отделни сектори на икономиката и обществото – „Педагогика на обучението по…“, „Математика“, „Енергетика“, „Физически науки“, „Химически науки“, „Материали и материалознание“, „Химични технологии“ и „Религия и теология“.

2000 са местата за българи от чужбина, които ще се обучават по бакалавърски и магистърски програми във висши училища в страната. Осигурени са 150 места за граждани на Република Северна Македония. Приемът е съобразен с предложенията на организации на българските общности в чужбина и българските дипломатически представителства, както и с желанията на кандидат-студентите, изявени по време на информационни дни, проведени в Албания, Косово, Северна Македония, Молдова, Украйна и Сърбия.

Правителството утвърди и таксите за кандидатстване и за обучение за новата академична година. В сравнение с тази намаление от 17% на таксите за обучение има при ВСУ „Л. Каравелов“, при професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия” – задочно.

При 13 държавни висши училища размерът на таксите за обучение на студенти се увеличава с от 5% до 63%, или с 30 до 270 лева спрямо миналата година. Това са Техническият университет – Габрово, Техническият университет – Варна, Националната художествена академия, Икономическият университет – Варна, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, УНИБИТ, НАТФИЗ. Най-голямото увеличение от 63% е на ТУ-Габрово. То е за задочната форма на обучение в техническите науки. Университетът по хранителни технологии предлага по-високи такси за бакалаври и магистри в специалности „Икономика“ и „Туризъм“, които стават 530 лева, а за докторанти 780 лв. И двете направления не са приоритетни, а приемът е свит.

През учебната 2019/2020 година за обучение по медицина, дентална медицина и фармация най-малко ще се плаща в Медицинския университет в София – 900 лева на година. В Медицинския в Пловдив таксата за първокурсници ще е 1200 лева. Толкова е годишното обучение и в Медицинския във Варна.

С 40 лева повече ще плащат бъдещите редовни бакалаври, магистри и магистри след бакалавър в специалностите „Администрация и управление“, „Туризъм“ и „Филология“ в Пловдивския университет. Вместо досегашните 460 лева, тяхната такса за година става 500.

 При 19 държавни висши училища няма промяна в размера на таксите.

Таксата за кандидатстване е в размер на 50 лв. в държавните висши училища.