2250 е общият брой украинци в българските детски и учебни заведения, стана ясно на среща на зам.-министър Мария Гайдарова с представителя на Върховния комисариат на ООН за бежанците у нас Седа Кузуджу

2250 деца и ученици от Украйна са записани в български училища и в групи за предучилищно образование в детски градини към месец ноември 2022 г. Данните съобщи заместник-министърът на образованието и науката д-р Мария Гайдарова по време на среща с представителя на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) в България Седа Кузуджу.

358 украински ученици се обучават в училищата в Пловдив и областта, показва справката на Регионалното управление на образованието. От началото на периода са подадени 450 заявления, но някои от родителите са решили да се възползват от възможността за дистанционно обучение. Статистиката за 3 и 4-годишните, настанени в детски градини, се води от общините.

Справката на МОН към ноември 2022 г. в групи за предучилищно образование в детските градини и в училищата са записани 512 деца, а в училищата – 1738 ученици от Украйна. Всички те се обучават в 220 детски градини и 431 училища. Заместник-министър Гайдарова подчерта, че за всички тях е осигурено допълнително обучение по български език като чужд, за което МОН е разработило специално учебно помагало, както и допълнително обучение по останалите учебни предмети за преодоляване на образователни затруднения.

Заместник-министърът акцентира върху мерките и постигнатите резултати за включването на децата и учениците от Украйна, търсещи или получили закрила, в българските детски градини и училища. МОН има нормативно определен ред за подаване на заявления, който позволява своевременно те да бъдат приобщени към нашата образователна система.

В момента в България се обучават и около 1400 украински студенти, специализанти и докторанти. Центърът за оценяване в предучилищното и училищното образование е провел изпити за установяване на владеенето на български език от чужденци за упражняване на медицинска професия в България. 22 украински граждани са получили удостоверения да упражняват професията, от които 9 за „Медицина“, за „Дентална медицина“ – 7, един за „Фармация“, „Медицинска сестра“ – 4, и по един фелдшер и ерготерапевт.