До края на годината предстои обучението на 174 учители от 13 училища за прилагане на облачните технологии по общинската програма за дигитализация

2

 3400 първолачета ще прекрачат за първи път утре школския праг в пловдивските училища. Те са разпределени в 150 паралелки, сочат данните на общинския просветен отдел. От тази година в общината беше въведено централизирано електронно класиране за прием в първи клас. Чрез въведената онлайн система се проследява обхватът на всички деца, подлежащи на задължителен прием.

Всички общински детски градини и училища в Пловдив са готови за откриването на новата учебна година. В 25 от школата през летния период са били извършени козметични ремонти за освежаване на класни стаи и коридори –  шпакловане, боядисване на стени и тавани, циклене и лакиране на паркет.

В ОУ „Д. Талев“ и в СУ „Цар Симеон Велики“ са ремонтирани покривите на физкултурните салони, а в ЕГ „Пловдив“ – главен захранващ водопровод и са боядисани 20 спални помещения и 6 занимални в общежитията.

В НУ „П. Р. Славейков“ продължи благоустрояването на двора – поставени са нови 450 кв. м. щампован бетон. В СУ „Кирил и Методий“ е подменен котелът на отоплителната инсталация. В СУ „Черноризец Храбър“ е направен и авариен ремонт на канализация във физкултурния салон.

Във всички 53 общински детски градини за новата учебна година са записани 10 550 деца. От тях най-малките, 3-годишните, са 2525, което е със 100 повече от миналата година.  900 деца на 5 и 6-годишна възраст са разпределени в 43 подготвителни групи. Седем от групите са целодневни, а 36 – полудневни.

През предстоящата учебна година стартират обучението си по метода на Мария Монтесори 10 нови групи в 6 общински детски градини. За първа година в ДГ „Марица“  започват обучението си две групи, като за целта 9 педагози и директорът са преминали 8-месечно обучение за придобиване на необходимата квалификация.

Проектът „Иновативни училища“, осъществяван в партньорство със „Световен образователен форум – България“, ще се реализира вече трета поредна година. На 25 октомври предстои събитие с международно участие – майсторски клас “Класната стая на 21 век – умения, иновации, технологии”. В три различни  модула ще се разгледат различни аспекти на качественото образование и преподаване в контекста на изискванията  и предизвикателствата пред обществото през XXI в. Ще бъдат споделят добри практики от утвърдени иновативни училища.

Програмата за дигитализация, която цели въвеждането на информационните и комуникационни технологии в системата на училищното образование, вече е в ход. До края на годината предстои обучението на 174 учители от 13 училища за прилагане на облачните технологии в образователния процес. През тази година Община Пловдив отпусна 200 000 лева за проектиране и изграждане на нови детски площадки в общинските детски градини. С тези средства бяха изградени и обновени 53 площадки в 31 детски градини.