22-ма от наградените са се обучавали в Пловдив, Петър Иванов от Математическата гимназия е сред пълните отличници по Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“

34-ма отличници получиха грамоти от Министерството на образованието и науката след обучение по Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“. Общо 185 зрелостници завършиха тригодишния курс по приложно програмиране тази година и придобиха квалификация по професията.

Трима от учениците са с пълни шестици  – от обучението си по националната програма и от държавния изпит за придобиване на професионална квалификация по приложно програмиране. Това са близнаците Пламен и Стоян Дарджикови от Профилирана математическа гимназия „Константин Величков“ в Пазарджик и  Петър Иванов от Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив.

Обучението по програмата се организира от пет центъра в София, Пловдив, Бургас, Русе и Правец. 22-ма от наградените са се обучавали към центъра в Пловдив с координатор Росен Вълчев –  преподавател по информатика в Математическа гимназия. Петима от отличниците са от центъра в Бургас, четирима – от Русе, а останалите трима – от  Правец.

Грамоти получиха девет учители и преподаватели от ИТ фирми и университети за  високи постижения на своите ученици.

В „Обучение за ИТ умения и кариера“ могат да се включат ученици в Х клас, които не изучават професия от направление „Компютърни науки“. В рамките на три години те придобиват III степен на професионална квалификация по професията „Приложен програмист“. Занятията се организират присъствено и само при необходимост се провеждат онлайн. Уроците са в свободното време на учениците – през седмицата, в събота и неделя и/или през ваканциите.

От настоящата 2022-2023 учебна година в едногодишен курс на обучение могат да се включат и ученици в XII клас, които се обучават по специалност „Програмно осигуряване“ от професията „Програмист“.

От 2017 г. досега през обучение за ИТ умения са преминали 2500 ученици. Всеки от тях е бил на стаж в ИТ фирма, а над 85% са започнали работа в този сектор. Учебните програми са разработени в партньорство от представители на ИТ бизнеса, висши училища и професионални гимназии. Те се включват в преподаването, което създава условия за обмен на знания между бизнеса и учениците.

Кандидатстването за включване в програмата през учебната 2022-2023 година вече започна. Регистрационната форма за кандидатите десетокласници и дванадесетокласници е отворена до 23:59 часа на 09.10.2022 г.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiQu7gjKHjiDIjwvPQi2ATu-vWUohTBR19V-dACH3GDZmmmg/viewform?fbclid=IwAR3ZXGlmPuLJVdgm8EnOiPpGWqri1qT_odJ6-MmeOwHygO3PH4A_MsyBP18