МОН сви парите по 9 проекта заради забележки от Европейската комисия

 romimg_5327

25% по-малко средства ще има за  проект “Твоят час”, който бе за общо 140 млн. лв. Просветното министерство оряза 20% от средствата за 9 проекта по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” в опит да убеди ЕК да възстанови плащанията по програмата, спрени заради нередности. Става дума за 50 млн. лв., които ще бъдат отнети от проектите на обща стойност 268 млн. лева, пише в. „Сега“.

Една от най-големите щети е за “Твоят час”, който ще се раздели с една четвърт от средствата си.  Намалението тук е най-сериозно като сума – 34.76 млн. лв. Сега по него хиляди деца получават възможност да участват в извънкласни дейности, занимания по интереси, допълнителни часове. Според учители занапред проектът ще се пренасочи само за деца от уязвимите групи и такива с обучителни затруднения.

Санкциите, които министерството налага само на себе си, са заради проблеми при управлението на програмата, установените от ЕК по време на одита й у нас в края на 2016 година. Тогава от комисията засякоха нередности в 8 проверени проекта за 180 млн. лв., в резултат на което замразиха междинните плащания по програмата.

При проекта за изграждане на система за кариерно ориентиране в училищното образование, който е с бюджет от 7.5 млн. лв., намалението е 2.27 млн., или 30%. “Студентски практики” ще има на разположение малко над 35.8 млн. лв. – тук редукцията е 1.18 млн. лв.

205 хил. лв. е “оптимизирането” на друг важен проект – за Рейтинговата система на висшите училища, която е с общ бюджет от 3 млн. лв. За ученически практики ще има 7 млн. лв. – с 3 млн. лв. по-малко, за подкрепа за равен достъп и личностно развитие – 648 хил. лв. по-малко (от общо 17.5 млн. лв.), а за ограмотяване на възрастни – около 23% по-малко (бюджетът от 25 млн. лв. се намалява с 5.92 млн. лв.). Проектът за въвеждане на кредити в системата на професионалното образование, който бе за 2 млн. лв., пък директно е прекратен . При проект “Студентски стипендии” намаление няма и бюджетът му остава 26 млн. лв.

От МОН обясняват, че сумата от 50 млн. лв. не е “корекция” и не се губи, а остава в бюджета на оперативната програма и ще бъде използвана за финансиране на бъдещи проекти по „Наука и образование за интелигентен растеж“.  Намалението на бюджетите не засяга плащания по основните дейности, а само финансирането на т.нар. допълнителни. Редуцирани са основно разходи за възнаграждения на екипите за управление на проекти и външни услуги, икономии от проведени обществени поръчки и от отпаднали дейности”, посочват от министерството.