Над 330 000 деца и ученици са подкрепени по проектите на МОН за равен достъп до образование и формиране на умения. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на форум в Пловдив, на който бяха отчетени резултатите от работата по последния програмен период на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Домакин бе СУ “Любен Каравелов”, а с изпълнение на фолклорен ансамбъл “Тракийска младост” бе дадено началото на форума.

Общо 169 000 ученици, учители, родители и медиатори са получили подкрепа по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Техническите устройства, раздадени на училищата по време на пандемията от Ковид-19, се използват и днес – в часовете на информационни технологии и компютърно моделиране, за подготовка на дипломни проекти, както и при дълго отсъствие на ученик от училище по здравословни причини. Благодарение на допълнителни обучения по различни предмети много ученици са успели да постигнат добри резултати на националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити, отчете министърът. Заедно с децата, през обучение за работа с образователни платформи са преминали родители и образователни медиатори.

Проф. Цоков подчерта, че грижата за образованието на децата в детските градини, както и на тези със специални образователни потребности, също са сред важните приоритети на МОН. Именно към тях са били насочени проектите за приобщаващо образование  – 84 000 деца от уязвими групи и живеещи в бедност са били подпомогнати с обучения, финансови облекчения и психологическа подкрепа, за да се адаптират и интегрират в детската градина. Достъп до образование са получили 12 000 деца и ученици със специални образователни потребности, хронични заболявания и с изявени дарби.

Училищата с паралелки за професионална подготовка, въвели дуалната система, са били финансирани за закупуване на оборудване, работно облекло или учебни помагала, а 11 000 гимназисти са получили възможност за работа още като ученици по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение”. Други 14 000  усвоявали тънкостите на различни професии по време на стажове в реална работна среда във фирми и предприятия в цялата страна в рамките на проект „Ученически практики-2“, а над 44 000 – по „Студентски практики-2“. Много от тях вече имали трудови договори и след завършването си са започнали постоянна работа в компаниите, в които са стажували. 

Министър Цоков бе категоричен, че постигнатото ще бъде надградено. Една от реформите в тази посока е за промяна на учебното съдържание и на неговото структуриране, така че учениците да формират умения и компетентности, а не само да възпроизвеждат знание.  Предвидени са и законодателни промени в Закона за професионалното образование и обучение, а именно  – разработване на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение и нови Държавни образователни стандарти за квалификация по професии.

Във форума участваха още заместник-министрите на образованието и науката Наталия Митева и Мариета Георгиева, кметът на Пловдив Костадин Димитров, областният управител на Пловдив – Илия Зюмбилев, Иван Попов заместник изпълнителен директор на ИА „Програма за образование“, началници на регионални управления на образованието, директори на училища, ученици и работодатели.