Средно с 20% ще се повишат заплатите на учителите, но увеличението няма да е еднакво за всички. Средствата за гимназиите ще се увеличат с 9,8 млн. лева

330 млн. лева са осигурени за увеличаване на възнагражденията в сферата на образованието за догодина. Това е записано в проектобюджета за 2019 година, публикуван на сайта на финансовото министерство.

Средно с 20% ще се повишат заплатите на учителите, но увеличението няма да е еднакво за всички. С 10 на сто се вдигат заплатите за непедагогическия персонал.

“Основната ни политика е към учителите. Те са най-важният фактор в системата на образованието и за тях е най-големият ни разход ”, коментира министърът на образованието Красимир Вълчев.

На въпрос ще успеят ли и малките училища да повишат с 20% заплатите, след като техните делегирани бюджети са по-скромни заради по-малкото ученици, министърът поясни:

“Не отпускаме парите на база численост и средни заплати, а през стандартите. На някое училище може да се получат малко повече средства, отколкото изисква 20-процентното увеличение, на друго може да се получат малко по-малко. Казвам “малко повече” и “малко по-малко”, защото двете формули са в голяма степен свързани – числеността с разпределителната формула на бюджета, въпреки че тя не е базирана на персонал”.

С други думи, едно училище може да увеличи заплатите до новия минимален размер за 2019 г., който също се увеличава с 20%, и не може да пада под него. Минимумът за стартова учителска заплата се вдига от 760 на 920 лв. В момента около 1/3 от педагозите получават основни заплати над минимума.

Догодина ще продължи предоставянето на допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими групи. През 2018 г. такива получават над 900 училища и около 400 детски градини. С тези пари могат да се изплащат допълнителни възнаграждения на учители, да се плаща на медиатори и други специалисти. За 2019 г. се предвижда в този механизъм да бъдат включени всички ученици, а не само тези до 7. клас, като за тази цел общо по механизма са предвидени 30 млн. лв. или с 8 млн. лв. повече от настоящата година.

Средствата за гимназиите ще се увеличат с 9,8 млн. лева. Това ще стане чрез въвеждането на допълващ стандарт в размер на 2% от основния стандарт за издръжка на ученик в гимназиалния етап на обучение.