Общо 320 зрелостници от Пловдив и областта са подали заявления за допълнителните зрелостни изпити – 299 по общообразователни предмети и 21 по профилиращи. До момента това бяха предимно ученици, които кандидатстват  в чужбина и за балообразуването им е нужна оценка от матура по определен предмет. Тази година желаещите са повече, защото на тези дати държат матури завършилите през минали години. Те ще държат втория задължителен зрелостен изпит на датите за допълнителните по желание, но ще им се зачита като редовния втори.

Изпитите започват от днес и ще се проведат по график до 1 юни включително, като заради многото учебни дисциплини са насрочени сутрин и следобед.

Желаещите по общообразователните дисциплини са 299: 96 по математика, 63 по английски, 61 по биология, 30 по география и икономика, 29 по философски цикъл, 8 по история, 5 по физика, 3 по химия, 3 по информационни технологии, 1 по руски език.

Тестът по математика включваше 23 задачи – 20 с избираем отговор и 3 със свободен отговор с аргументация и обосновка на решенията.

Философско есе върху фрагменти от възгледите на Декарт и Монтен беше основната задача на избираемата матура по философия като общообразователен предмет. Изборът беше между „Онези, които вървят много бавно, но винаги следват правия път, могат да направят много повече от други, които тичат, но се отдалечават от него“ на Декарт и „И ако можем да бъдем учени с учеността на другите, то мъдри можем да бъдем само със собствената си мъдрост“ на Монтен. От зрелостниците се очакваше също да анализират казус и да отговарят на въпроси за емпатията, Едиповия комплекс и добродетелта.

Тестът по история и цивилизации съдържаше въпроси, свързани с правата на гражданите на ЕС, битката при Одрин, Чипровското въстание и др.  Първата част включваше 15 задачи с избираем отговор, а втората 10 задачи за създаване на свързан текст.

От профилираната подготовка матури по избор ще има за общо 21 човека. Само за по един зрелостник ще бъдат организирани „бутикови“ допълнителни матури по биология и здравно образование, философски цикъл, физика и астрономия.

Шестима зрелостници ще се явят на максимално допустимия брой матури – 4 – двете задължителни и две допълнителни по тяхно желание.