SONY DSC

Домакин на осмото издание на форума е пловдивският филиал на Техническия университет

Осмото издание на научната конференция „Техника, технологии и системи“ ТЕХСИС  се открива на 16 май в пловдивския филиал на Техническия университет. Регистрация за форума са направили 300 учени от 7 държави. Най-силно е участието на учени от Русия, а след това се нареждат Турция, Индия, Чехия, Сирия и Мексико.

„Конференцията е важна не само за университета, но и за всички научни работници, които работят в областта на техническите науки. ТЕХСИС дава възможност за обмяна на идеи, сравнения между постигнатото от колеги в други страни и създаване на контакти между учени, работещи в еднакви области на науката“, обяснява проф. Въльо Николов – директор на филиала.

От три години докладите се представят на английски език и се публикуват в списание „Фундаментални науки и приложения“, издание на университета.От настоящата конференция избрани доклади ще намерят място в специален брой на международно индексирано издание в Scopus и Conference Proceedings Citation Index (Web of Science).